Dais-Software офиси

Case studies

Предизвикателството

Терминът “Четвърта индустриална революция” се появи след все по-масовото използване на дигитални технологии в производството с крайна цел по-добри продукти и по-ниски разходи. Въпреки че дигитализацията се осъществява от края на XX в., едва сега въздействието ѝ започва да се усеща все по-сериозно. То може да се усети най-вече в намалените разходи, по-добрата ефективност на добива на продукти.

Нашият клиент е утвърдена софтуерна компания в България, която се нуждае от голям офис, който да е подходящ за броя служители. Поради това се очаква сметките им за електроенергия да бъдат високи. Клиент ни, обаче, имаше подозрения, че се начисляват грешни суми, тъй като сумата варираше до 20% в сравнение с предходните месеци.

Освен това клиентът се интересуваше от създаването на по-благоприятно офис пространство за своите служители. Основният му интерес беше да проследят качеството на въздуха в офиса и ефективността на вентилационната система.

Решението

Blueberry предложи монтирането на електромери за всички вериги, които захранват офиса – 4 Energy Proffies. Бяха създадени и 5 Air Homie устройства с персонализирана кутия, под формата на зарче, която да съответства на фирмената им идентичност.

Предимството

Клиентът получи пълна прозрачност на потреблението си и потвърди подозренията, че се надписват сметки. Това се виждаше от почти еднаквото потребление на енергия от месец на месец. Данните от облака им позволиха да договорят по-добри условия с управителя на имота и да си осигурят предвидими разходи за енергия.

В няколко от офисните помещения бяха поставени Air Homie устройства на Blueberry. Резултатите за качеството на живот бяха особено осезаеми в заседателната зала. Статусите на устройствата доведоха до по-често отваряне на прозорците, за да се освежава свеж въздух. Това повиши продуктивността, намали умората по време на срещата и скъси продължителността на някои срещи.

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot