Логистична база DHL Sofia

Case studies

Предизвикателството

Неотдавнашният спад на производствените разходи за умни сензори и научните изследвания в областта на облачните технологии продължават да проправят пътя към един още по-свързан свят. По данни на Световния икономически форум (СИФ) инвестициите в IoT са нараснали от 35 на 71 милиарда долара. Това е тясно свързано с общия интерес към технологията, който може да се види като данни в прогнозираните 75 млрд. IoT устройства до 2025 г.

Нашият клиент е голямо име в сектора на логистиката и в този смисъл се интересуваше от възможността да проучи възможността обновяване на своята база, използвайки най-новите съвременни технологии. Екипът на клиента предостави списък с изисквания по отношение на очакваните функции на устройствата.

Решението

Blueberry успя да отговори на изискванията и предостави на клиента 5 Energy Proffie устройства, 1 газомер и 2 водомера (Pulse modem).

Предимството

Клиентът успя да постигне целта си и да дигитализира логистичния си център в България. Възможните данни ще му помогнат да контролират проактивно използването на ресурсите и да създадат сграда, съобразена с въглеродния отпечатък.

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot