HTI

Case studies

Предизвикателството

Интересът към IoT се увеличава, като стартиращите компании получават огромно финансиране. Например Alien Technology получи 454,9 млн. долара в Калифорния за опита си в RFID технологиите. В Европа Sigfox получи 340 млн. щатски долара във Франция за иновациите си в областта на LPAWA мрежите. Тенденцията се проявява и в нарастващия брой малки компании, които искат да използват IoT в своята дейност.

Нашият клиент се занимава с търговия на строителни и промишлени материали и разполага с редица складови бази. Компанията искаше да получава редовна информация за тяхното използване и по-ниски разходи за енергия в разгара на COVID кризата.

Решението

Blueberry предложи на клиента Energy Proffie устройство, което предлага трифазно измерване и вътрешна резервна памет. Нашето облачно решение позволи на клиента да настройва аларми за по-високо потребление и отчети.

Предимството

Клиентът създаде седмични отчети за потреблението на енергия и на свой ред промени процесите си, за да намали потреблението в пиковите часове. Архивните данни за енергийното потребление също така улесниха клиента да види закономерностите в консумацията си.

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot