Облакът

Всички Ваши данни в една апликация

Аларми

Получавайте незабавни известия въз основа на възможни нередности и реагирайте на тях, преди да е станало твърде късно.

Персонализирано тарифиране

Става още по-добре! Персонализираните тарифи на Blueberry предлагат модерно решение за всеки бизнес за точно проследяване на сметката, потреблението и др.

Персонализирани отчети

Blueberry предлага модерни и адаптивни решения за отчитане, които Ви позволяват редовно и навреме да получавате данните, от които се нуждаете. 

Лесно четене и отчитане

Следете потреблението си от всяко място и елиминирайте необходимостта от ръчно отчитане.
Създвайате отчети и получавайте разбивки на данни за различни групи устройства.

Вашите данни по всяко време

Проследявайте вашите устройства и анализи в движение с нашето приложение Blueberry IoT

Съобразен с вашите нужди.

Blueberry Cloud планове

*Регистрирането в нашето облачно табло за управление Ви дава един месец Premium и няма нужда дори да прикачвате картата си.

Basic

Автоматизирани отчети

Co2 отчет

Интервал на профил на товара: 60min

Персонализирани Тарифи

Калкулации по тарифи на регулирания пазар

Аларми

Съветник

Статистики на потребление

Данни в реално време

История на потребление: 3 месеца

Метеорологични данни за устросйтво

3.99€ / месец

Premium

Автоматизирани отчети

Co2 отчет

Интервал на профил на товара: +60s

Персонализирани Тарифи

Калкулации по тарифи на регулирания пазар

Аларми

Съветник

Статистики на потребление

Данни в реално време

История на потребление: unlimited

Метеорологични данни за устройство

5.99€ / месец

Standard

Автоматизирани отчети

Co2 отчет

Интервал на профил на товара: +15min

Персонализирани Тарифи

Калкулации по тарифи на регулирания пазар

Аларми

Съветник

Статистики на потребление

Данни в реално време

История на потребление: 1 година

Метеорологични данни за устройство

4.99€ / месец

Free

Automated reports

Co2 отчет

Интервал на профил на товара: 60min

Персонализирани Тарифи

Калкулации по тарифи на регулирания пазар

Аларми

Съветник

Статистики на потребление

Данни в реално време

История на потребление: 3 days

Метеорологични данни за устройство

* За персонализирано решение за вашия бизнес – моля свържете се с нашия sales екип

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot