Разработка на Персонализиран Софтуер

Софтуерът може да има тънкости, но ние ги познаваме.

Готови сме да изстреляме вашия
растеж с пълна скорост

Няма нещо, което нашия IT екип не може.
Обичаме нови задачи и винаги се стремим за перфектното.
Като започнем от разработката до QA, до пускането.

Какви са стъпките

Как може да помогнем

Разработка на
мобилни приложения

Можем да ви спестим пари и време, като създадем бързо, висококачествено приложение, което работи на iOS и Android, без нужда от паралелна разработка.
Намалете времето за достигане до пазар, без да жертвате качество.

Пълна софтуерна разработка


Създаването на дълготраен и успешен софтуер изисква сериозен екип от професионалисти. Ние внасяме опита си и сме тук, за да ви помогнем в това начинание.
Няма технологии, от който се страхуваме.

CMS & Headless CMS


Качвате ли често съдържание? Предлагаме различни видове интеграции на CMS (системи за управление на съдържание) – от WordPress до персонализиран софтуер за управление на съдържание, специално разработен за вас.
Ние сме толкова гъвкави, колкото искате да бъдем.

Аналитики и Табла

Нуждаете ли се от визуализация на данни? Това е нашата специалност. Имаме страст към данните и можем да помогнем за вашия анализ, като опростим визуализацията и я направим разбираема.

Вграден Софтуер

Този тип разработка е високоспециализирана, като изисква знания както в областта на хардуера, така и в софтуера. Добре е, че разполагаме с отдел за хардуер!
Ние сме готови да създаваме надеждни, ефективни и ефикасни вградени програми.

Код Консултации

Ако вече разполагате с екип от разработчици и имате нужда от някого, който да ги води през капаните на софтуерната разработка, можете да разчитате на нас!
Нашите екипи обичат предизвикателствата и това да помагат на другите. Със сигурност ще се разберем!

Технологиите, с които работим

Избираме инструментите, които са правилни за работата
и винаги със сигурността впредвид

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

MQTT is a lightweight and efficient publish-subscribe messaging protocol designed for IoT (Internet of Things) and machine-to-machine communication, providing reliable and low-latency data transmission, efficient bandwidth usage, and support for various levels of quality of service (QoS), making it an ideal choice for constrained devices and remote environments with limited network resources.

JavaScript (JS) is a versatile and widely supported programming language that runs in web browsers, enabling dynamic and interactive web experiences, as well as server-side development through frameworks like Node.js. Its extensive ecosystem, large community, and constant evolution contribute to its popularity and versatility.

Go – modern, readable, relatively fast development, strong-typed, beautiful concurrency.

C++ – fastest, massive library selection and support.

Python – extremely fast development time, good for prototyping, good for ML research and development.

Docker – build application containers that run anywhere, reduces the manual work of managing dependencies, environment variables, etc.

Kubernetes – orchestrate Docker containers, makes it very easy to scale up applications to meet demand, provides reliable network interfaces for microservices to communicate with one-another.

Jenkins – DevOps, automates different deployment and development tasks such as building Docker images, testing codebases, deploying apps to servers, etc. improves the developer experience, reduces deployment times and errors.

Vue.js is a highly versatile and approachable JavaScript framework that empowers developers to build efficient and interactive web applications with ease, while offering a vibrant ecosystem and excellent documentation.

Pinia is a modern and lightweight state management library for Vue.js that promotes simplicity, reactivity, and TypeScript integration, making it easier for developers to manage and share state in their Vue applications.

PostgreSQL – Provides the most complete support of the SQL standard, allows the creation of incredibly flexible data models and queries. Supports ACID transactions, which makes it extremely reliable.

Postman it is a powerful and user-friendly API development and testing tool that allows to to easily design, document, debug, and share APIs, saving time and improving the efficiency of the API development workflow.

Redis is it is an in-memory data structure store that provides high performance, scalability, and a rich set of data types and operations, making it ideal for caching, real-time applications, and other use cases that require fast and efficient data access.

SASS (Syntactically Awesome Style Sheets) is good because it is a powerful preprocessor for CSS that enhances the capabilities of CSS by providing features like variables, mixins, nesting, and modularization, enabling developers to write clean, efficient, and reusable stylesheets with ease.

Electron allows developers to build cross-platform desktop applications using web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript, providing the advantage of code reuse, rapid development, and access to a large ecosystem of web development tools and libraries.

PHP is a widely used and versatile server-side scripting language that offers a simple syntax, extensive documentation, a large community, and broad platform compatibility, making it suitable for web development, backend programming, and building dynamic and scalable applications.

gRPC is a high-performance, open-source remote procedure call (RPC) framework that enables efficient communication and interoperability between distributed systems, providing features like bidirectional streaming, strong typing, and support for multiple programming languages, making it ideal for building scalable and reliable microservices architectures.

REST API is a widely adopted architectural style for designing networked applications, providing simplicity, scalability, and interoperability by leveraging HTTP methods and standard data formats.

  • HTI

    Case Study

    Клиентът желаеше да получава посоянна информация за потреблението си и да намали енергийните си разходи по време на COVID пандемията.

    Read the study

Искате IoT решение “всичко в едно”, съобразено с Вас и Вашия бизнес?

Ние сме тук, за да ви помогнем да използвате ефективно ресурсите, да оптимизирате Вашите процеси, да увеличите безопасността на Вашите работници и много повече.

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot