Предимства на IoT

Информация чрез свързаност. Автоматизация чрез иновация

Големи числа

Приблизително 75 милиарда свързани IoT устройства до 2025 г.

Приблизително 79,4 зетабайта (ZB) данни, генерирани от IoT устройства до 2025 г.

Глобалните разходи за IoT се очаква да достигнат 1 трилион долара до 2022 г.

Автоматизация

Концепцията за IoT се основава на възможността устройствата (или просто хардуерът) да “разговарят” помежду си, без да е необходима човешка намеса.

Връзка

Благодарение на напредъка в безжичната връзка устройствата могат да получават и обменят данни в световен мащаб.

За да бъдат постигнати тези две точки по-горе, IoT света имаше нужда от технологии, които не бяха широко достъпни преди 10 години. Някои, но не всички включват Изкуствен Интелект, Big Data, Машинно Самообучение, нови комуникационни протоколи и облачни услуги.

Приложения

IoT плаформите помагат на предприятията да намалят разходите си, да подобрят контрола на качеството и да прилагат ефективни процеси за управление на риска. Заедно с изкуствения интелект (“AI”), облачните технологии, технологиите за обработка на големи обеми данни и роботиката могат да бъдат определени като гръбнакът на анализа на данни и интелигентните операции на бъдещето. 

IoT приложенията биха могли да насърчат по-ефективното използване на природните ресурси, развитието на по-добри, по-чисти и по-безопасни сгради и градове и спазването на екологичните изисквания по ESG критериите.

IoT устройствата могат да се прилагат във всяка индустрия и вертикала, включително здравеопазване, индустриална автоматизация, умни домове и сгради, автомобилостроене, технологии за носене.

Blueberry и IoT

Понастоящем в световен мащаб няма цялостно решение, тъй като съществуващите системи са частично интегрирани и не могат да разгърнат пълния потенциал на технологията.

Нашата интеграция е от решаващо значение, когато става въпрос за затваряне на пълния кръг от добавена стойност за клиентите ни и за света.

Най-голям дял от IoT устройствата заемат полевите устройства

IoT има най-силно въздействие в бизнеса

Брой на IoT устройства
по регион

Размерът на индустриалния IoT на пазара

Искате IoT решение “всичко в едно”, съобразено с Вас и Вашия бизнес?

Ние сме тук, за да ви помогнем да използвате ефективно ресурсите, да оптимизирате Вашите процеси, да увеличите безопасността на Вашите работници и много повече.

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot