Въздух

white-wave

The Challenge?

Въздухът е основен елемент за оцеляването на човека. Той допринася за качеството на живота ни и подхранва телата ни с кислород. Поради тази причина е важно въздухът, който дишаме, да бъде чист. За съжаление, той става все по-замърсен - както на закрито, така и на открито. Това представлява голям риск за здравето ни и може да предизвика алергии на дихателните пътища. Освен това натоварените ни графици често ни карат да забравяме да правим почивки и да поемаме чист въздух. Излагането на въглероден двуокис е причина за редица симптоми като главоболие, замаяност, безпокойство, умора и много други.

Our Solution?

Като екип от работещи професионалисти Blueberry осъзнава тези проблеми и значението на чистия въздух за мозъка и тялото. Затова ви представяме Blueberry Air. Нашето устройство измерва редица фактори, свързани с качеството на живот - влажност, температура, Co2, pm10, pm2.5 и яркост. Вие, като наш потребител, ще можете активно да контролирате тези фактори чрез нашия единен облачен интерфейс.

Your Benefit.

Чрез имерването на фините прахови частици може да се изследва нивото на замърсяване на въздуха по време на различни дейности, като например ремонт на дома или строителство. С подробен дневник с информация на една ръка разстояние можете да предприемете действия и да сведете опасностите за здравето до минимум. Освен това влажността и въглеродният двуокис могат да намалят способността за почивка по време на сън. Проследяването на тези тенденции може да ви насочи към решения, като инсталиране на овлажнител на въздуха или намиране на средство за осигуряване на поток от свеж въздух в дома ви.

Our Devices