Енергия

white-wave

The Challenge?

Високите нива на замърсяване от енергийните източници са стар проблем, който остава нерешен. Някои източници на енергия поначално са големи замърсители, а замисълът на други е неефективен, което кара последиците от въглеродния им отпечатък да се усеща все повече. Този проблем се подхранва допълнително от лошото управление на енергията, както от страна на компаниите за обществени услуги, така и от страна на крайните потребители, като същевременно се поддържат високи експлоатационни разходи.

Our Solution?

Нашата линия Blueberry Energy е пряко насочена към тези проблеми и позволява на потребителите да управляват енергията си проактивно. Модерните измервателни решения на Blueberry предоставят изключително подробна информация, с която може да се взаимодейства и която може да се изследва в разнообразен контекст чрез нашия единен Облак.

Your Benefit.

С ефективна инфраструктура за измерване на енергията загубите на енергия могат да бъдат сведени до минимум. Вие, като наш краен потребител, ще можете да вземате информирани решения, които да ви позволят да намалите ненужното потребление на енергия. Освен това сметката ви вече няма да бъде загадка. С пълната прозрачност на сметката ще имате по-голям контрол върху потреблението и ще можете да преговаряте за по-добри цени. За компаниите, предоставящи обществени услуги умната ни измервателна мрежа би помогнала с точното определяне на проблемна точка и бърза реакция при прекъсвания на електрозахранването още преди те да бъдат докладвани. Това от своя страна ще доведе до спад на оперативните разходи и до намаляване на цените на енергията за крайните потребители. Освен това разходите могат да бъдат допълнително намалени с дистанционно отчитане, което елиминира необходимостта от физически отчет и е в полза на поверителността на крайния потребител.

Our Devices