Co2 Отчет

Напълно интегриран с нашите устройства

Какви са обхватите на емисиите?

Има три обхвата на емисиите, които зависят от “собственика” и нивото на контрола му върху тях. Например емисиите от обхват 1 идват от преките дейности на компанията. Обхват 2 са непреки, които са ресурси, консумирани от компанията. Както 1, така и 2 се считат за контролируеми от компанията и на свой ред по-лесни за промяна. Обхват 3 не е задължителен за докладване, тъй като включва външни процеси, но все пак може да има много голямо въздействие.

Обхват 1

(директен)

 • Използване на енергия в сградата (напр. отопление)
 • Сградна охладителна/хладилна система
 • Разход на гориво на собствени и наети автомобили

Обхват 2

(индиректен)

 • Закупени ток, парно, отопление и охлаждане за собствени нужди

Обхват 3

(индиректен)

 • Купени стоки и услуги
 • Средства за производство
 • Транспорт за и от Вашия бизнес
 • Бизнес пътувания (вкл. дистанционна работа)
 • Пътуване на служители
 • Наети активи
 • Отпадъци, генерирани при опериране
 • Инвестиции

Достъпно CO2 отчитане

Отчитането на въглеродния отпечатък е важно не само за планетата, но дава на вашата компания конкурентно предимство.

Нашата услуга за докладване прави този процес възможно най-прост. Ако използвате нашите интелигентни измервателни устройства Blueberry, процесът на докладване може да бъде допълнително автоматизиран.


Нуждаете се от подкрепа във вашето ESG начинание?

Постоянно развиващ се Въглероден Отчет

Проследяването на емисиите е сравнително ново изискване в света на бизнеса и то постоянно се адаптира. Ние следваме тези тенденции и се грижим да поддържаме нашия софтуер актуален.

Групирайте обектите си за лесно отчитане

Отчитането на емисиите работи чудесно с Вашите интелигентни сгради. Нашият облак ви позволява да сегментирате вашите бизнеси или местоположения, за да имате по-лесен контрол върху отчитането.

Следете всички минали отчети

Архивът на отчетите ви позволява лесно да отваряте минали отчети за Вашите различни сгради или бизнеси.

Улеснете ежедневието си и подобрете всеки етап от бизнеса си.

×

Join our App!

A convenient way to keep track of your Blueberry devices on the go.

google-store apple-store
app-screenshot